Wesołowska, A. (2017). Kryzys świadomości a świadomość kryzysu. Studia Z Historii Filozofii, 8(2), 141–155. https://doi.org/10.12775/szhf.2017.020