Kuliniak, R., & Leszczyna, D. (2012). Polskie badania nad filozofią brytyjskiego empiryzmu (lata 1760–1918) cz. I. Studia Z Historii Filozofii, 3(3), 115–122. https://doi.org/10.12775/szhf.2012.008