Grzeliński, A. (2011). Zagadnienie czasu w filozofii George’a Berkeleya. Studia Z Historii Filozofii, 2(2), 191–205. https://doi.org/10.12775/szhf.2011.013