Głowacki, P. (2016). Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 286. Studia Z Historii Filozofii, 7(3), 203–208. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.052