Kosiewicz-Wawrzonkowska, D. (2016). Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183. Studia Z Historii Filozofii, 7(3), 186–196. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.050