Hume, D. (2016). O partiach w Wielkiej Brytanii (przełożyli i opracowali Adam Grzeliński i Justyna Van den Abbeel). Studia Z Historii Filozofii, 7(3), 9–16. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.039