Gebhardt, C. (2011). Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie do problemu baroku (przełożyła Jolanta Żelazna). Studies in the History of Philosophy, 2(2), 45–66. https://doi.org/10.12775/szhf.2011.003