Żelazny, M. (2016). Stosunek Salomona Majmona do filozofii Kanta (w świetle korespondencji i nowo odkrytego manuskryptu Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego uczniów). Studia Z Historii Filozofii, 7(2), 121–135. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.027