Marquard, O. (2016). Trzy rozważania o filozofii i mądrości (przełożyli i opracowali Patryk Głowacki, Justyna Nowak, Roman Specht). Studia Z Historii Filozofii, 7(2), 45–57. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.023