Majmon, S. (2016). Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego słuchaczy (przełożył i opracował Mirosław Żelazny). Studia Z Historii Filozofii, 7(2), 29–34. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.021