Kant, I., & Majmon, S. (2016). Korespondencja (przełożyli i opracowali Marta Szymańska-Lewoszewska i Mirosław Żelazny). Studia Z Historii Filozofii, 7(2), 9–28. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.020