Kolasa, D. (2010). Adam Grzeliński Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010. Studia Z Historii Filozofii, 1(1), 231–237. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.016