Marciniak, M. (2010). Religia jako resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Z Historii Filozofii, 1(1), 147–159. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.010