Kolasa, D. (2010). Sytuacje możliwe a sytuacje graniczne w filozofii Jaspersa. Studia Z Historii Filozofii, 1(1), 135–145. https://doi.org/10.12775/szhf.2010.009