(1)
Bierdiajew, M. Kryzys Sztuki [fragmenty]. Przełożyła Miłka Malzahn. SZHF 2010, 1, 39-64.