(1)
Markiewka, T. Steven Lukes, Liberałowie I Kanibale. O Konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, Ss. 256. SZHF 2013, 4, 199-202.