(1)
Dziczek, S. P. Marcin Pełka, Szkice Z Filozofii Polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, Ss. 155. SZHF 2015, 6, 203-208.