(1)
Wesołowska, A. Aksjologiczność Sfery Egotycznej W ujęciu Tischnera. SZHF 2015, 6, 109-126.