(1)
Horst, F.; Verykios, K.; Zieliński, L. Obserwacja rzeczywistości a Tworzenie Teorii W myśli Panajotisa Kondylisa. SZHF 2015, 6, 79-92.