(1)
Kondylis, P. Gospodarka Globalna, Demokracja Globalna I Globalna Walka O Podział zasobów. 4. Konflikt Kultur Czy Konflikty Bez Kultury. SZHF 2015, 6, 39-44.