(1)
Kondylis, P. Gospodarka Globalna, Demokracja Globalna I Globalna Walka O Podział zasobów. 3. Demokracje Nie Prowadzą Ze Sobą Wojen. SZHF 2015, 6, 33-38.