(1)
Kondylis, P. Gospodarka Globalna, Demokracja Globalna I Globalna Walka O Podział zasobów. 1. Globalizacja, Polityka, Podział (przełożyli Lech Zieliński I Anna Ziółkowska). SZHF 2015, 6, 21-26.