(1)
Kant, I. Opus Postumum (przełożył Mirosław Żelazny). SZHF 2013, 4, 9-34.