(1)
Musioł, A. Mścisława Wartenberga wykładnia Metafizyki W Perspektywie Filozofii Immanuela Kanta. SZHF 2015, 5, 205-225.