(1)
Kucner, A.; Wacławik, B. Kantiana W Zasobie Archiwum Państwowego W Olsztynie – Raport Z Badań. SZHF 2015, 5, 161-184.