(1)
SzymaƄska-Lewoszewska, M. Teodycea W Traktacie O Zasadach Poznania Ludzkiego (1710) Berkeleya. SZHF 2015, 5, 149-160.