(1)
Szyrwińska, A. Z Badań Nad Filozofią Kanta W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad O Teorii Kanta-Laplace’a. SZHF 2014, 5, 145-161.