(1)
Gerard, A.; Wawrzonkowski, K. P. O zmyśle Lub Smaku piękna. SZHF 2022, 13, 19-29.