(1)
Prus, P. Wacław Niżyński, Dziennik, Warszawa 2011, Wyd. Axis Mundi, Biblioteka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Ss. 239. SZHF 2014, 5, 175-181.