(1)
Rogalski, M. Marian Zdziechowski a Katolická Moderna. Na Tropie związków Polskiego I Czeskiego Modernizmu Katolickiego. SZHF 2014, 5, 95-109.