(1)
Pomiankiewicz, Łukasz. Obecność Innego Jako Ontologiczna I Etyczna Granica wolności W Bycie I nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a Zasady Komunitaryzmu. SZHF 2014, 5, 69-93.