(1)
Komsta, M. A. Neoplatońskie Poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon I Problemy Z Arystotelesowską Definicją Duszy ("In De anima", 203,4–230,25). SZHF 2021, 12, 95-110.