(1)
Markiewka, T. Czy Kultura Literacka zastąpiła Kulturę filozoficzną? O poglądach Richarda Rorty’ego. SZHF 2014, 4, 157-175.