(1)
Baliński, M. Pamiętniki O Janie Śniadeckim, Jego życiu Prywatnym I Publicznym I dziełach Jego (t. 1, Wilno 1865, S. 848–868). SZHF 2014, 4, 57-72.