(1)
Włoch, W. Emotywizm Jako Metaetyczny Fundament Pozytywizmu Prawnego W ujęciu Czystej Teorii Prawa Hansa Kelsena. SZHF 2019, 10, 123-141.