(1)
Kondylis, P. Etyczne Zabarwienie Liberalnej Utopii. 1. Uniwersalizm, Relatywizm I Tolerancja (przełożył Lech Zieliński). SZHF 2013, 4, 33-44.