(1)
Żelazna, J. Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi Krytyczne O Spinozie. Kwestia „duszy”. SZHF 2019, 10, 213-232.