(1)
Nowacka, M. Johna Locke’a Rozumienie Autonomii Osoby Ludzkiej Jako źródło współczesnej Koncepcji Autonomii Pacjenta. SZHF 2019, 10, 123-139.