(1)
Starzyńska-Kościuszko, E. Mirosław Żelazny, Estetyka Dla kognitywistów (wykłady autorskie), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2017, Ss. 178. SZHF 2018, 9, 229-.