(1)
Stegliński, T. Gerauda De Cordemoy Argumenty W Sprawie zgodności Filozofii Descartes’a Z Pismem Świętym. SZHF 2018, 9, 117-136.