(1)
Usakiewicz, J. Damaris Masham, Jej zwińÖzki Z Johnem Lockiem I Dyskusja Z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem. SZHF 2018, 9, 103-116.