(1)
Berkeley, G. Kazanie 2: O gorliwości Religijnej. SZHF 2018, 9, 21-32.