(1)
Fuchs, T. Śmiertelność Jako źródło cierpień. Formy Neurotycznego Negowania śmierci [Mortality As a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]. SZHF 2017, 8, 19-33.