(1)
Berkeley, G. Kazanie I: O nieśmiertelności [Sermon I: On Immortality]. SZHF 2017, 8, 9-17.