(1)
Wawrzonkowski, K. P. Od Mechanicyzmu Do Asocjacjonizmu, Czyli rozwój Koncepcji Wyobraźni I wyobrażeń Od Hobbesa Do Hume’a (lub Jak Sprytny Adwokat Ratował Biedaka). SZHF 2020, 4.