(1)
Kolasa, D. Karl Jaspers, Myślenie zaangażowane, Kraków 2011. SZHF 2012, 3, 243-248.