(1)
Kuliniak, R.; Leszczyna, D. Polskie Badania Nad Filozofią Brytyjskiego Empiryzmu (lata 1760–1918) Cz. I. SZHF 2012, 3, 115-122.