(1)
Chojnacka, M. A. Emocja Jako sposób Bycia W świecie. Zarys Sartre’owskiej Psychologii Fenomenologicznej. SZHF 2012, 3, 103-114.