(1)
Grzeliński, A. Zagadnienie Czasu W Filozofii George’a Berkeleya. SZHF 2011, 2, 191-205.