(1)
Kosiewicz-Wawrzonkowska, D. Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia Z dziejów życia Kulturalnego I umysłowego Londynu W XVIII Wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, Ss. 183. SZHF 2016, 7, 186-196.